en
Начало» Новини»   Решения от заседание на КФН на 05.11.2018 г.
Решения от заседание на КФН на 05.11.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 05.11.2018 г.

На заседанието си на 05.11.2018 г. КФН реши:
 
1. Изпраща писма до Регулаторния орган на Кипър (Cyprus Securities and Exchange Commission - CySEC)  и до инвестиционния посредник „K-DNA Financial Services Ltd”, лицензиран от CySEC, с искане за допълнителна информация и документи относно намерението на „K-DNA Financial Services Ltd“ да използва обвързан агент на територията на Република България.
 
2. Уведомява Люксембургската Комисия за надзор на финансовия сектор (CSSF), че инвестиционно дружество Schroder GAIA SICAV отговаря на изискванията на приложимото законодателство и може да извършва публичното предлагане на територията на Република България на общо 22 класа ценни книжа на 3 подфонда на инвестиционно дружество Schroder GAIA SICAV, управлявано от Schroder Investment Management (Europe) S.A., Luxembourg.
 
3. Уведомява Люксембургската Комисия за надзор на финансовия сектор (CSSF), че инвестиционно дружество VIA AM SICAV отговаря на изискванията на приложимото законодателство и може да извършва публичното предлагане на територията на Република България на 8 класа ценни книжа на подфондове VIA SMART-EQUITY US и VIA SMART-EQUITY WORLD на инвестиционно дружество VIA AM SICAV, управлявано от Eric Sturdza Management Company S.A., Luxembourg.
 
4. Издава одобрение на „Пълдин Лайън Груп” АДСИЦ, гр. Пловдив, за замяна на „Оптима Одит“ АД с „Аракс Инвест“ ООД като обслужващо дружество.
 
5. Издава разрешение на ИП „Първа финансова брокерска къща“ ЕООД за включване на част от междинната печалба към 30.09.2018 г. в размер на 1 800 000 лева в базовия собствен капитал от първи ред.
 
6. Приема на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 29 от 12.07.2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, регулираните пазари и индексите на регулираните пазари на ценни книжа съгласно чл. 176, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване. Предстои обнародването на наредбата в „Държавен вестник“.

Новини