en
Начало» Новини»   Застрахователните брокери имат ключова роля при определянето на рисковете от природни бедствия
Застрахователните брокери имат ключова роля при определянето на рисковете от природни бедствия

Застрахователните брокери имат ключова роля при определянето на рисковете от природни бедствия

Всяка година светът бива изправен пред природни бедствия. Събитията от вчерашния ден са поредното свидетелство за това до каква степен човекът е безпомощен пред лицето на природата. Застрахователната индустрия играе ключова роля за смекчаване на последиците от природните бедствия и за повишаване на информираността относно съществуващите рискове.

Според Swiss Re, около 4 трилиона щатски долара през последните 40 години са загубени в следствие на природни бедствия в световен мащаб, но само около 30% от възможните икономическите загуби са били предвидени.

Изследванията в тази насока показват, че потребителите са по-често склонни да се доверяват на правителството, за да им помогне след природна катастрофа, отколкото на застрахователните компании.  Ето тук, ролята на застрахователния брокер е ключова. Той трябва да познава много добре общността , в която живее и да изгражда трайно доверие в своите клиенти. Неговата цел е както да бъде добре информиран, за да предоставя релевантна информация на потребителя, така и да умее да изслушва и разбира неговите желания като същевременно обяснява всички потенциални рискове.

Новини