en
Начало» Новини»   Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2018 г.
Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2018 г.

Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2018 г.

Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2018 г. Информацията е получена на база на финансовите отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст към 30.09.2018 г.
Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 30.09.2018 г. е 4 658 549 души, като нараства спрямо 30.09.2017 г. с 2,32 на сто.
В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 30.09.2018 г. са акумулирани нетни активи на стойност 13 439 988 хил.лв. В сравнение с края на деветмесечието на 2017 г. нетните активи на пенсионните фондове регистрират ръст от 9,91 на сто.
Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества през деветмесечието на 2018 г. възлизат на 133 015 хил.лв. и намаляват с 3,38 на сто в сравнение с отчетените приходи през съответния период на предходната година. Нетният финансов резултат на дружествата към 30.09.2018 г. е в размер на 46 325 хил.лв.
Подробна информация за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2018 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 30.09.2018 г. по пол и възраст може да намерите в раздел: Поднадзорни лица / Статистика / Осигурителен пазар / Статистика и анализи.

Новини