en
Начало» Новини»   Работната група за действия по финансови въпроси (FATF) публикува насоки за животозастрахователния сектор
Работната група за действия по финансови въпроси (FATF) публикува насоки за животозастрахователния сектор

Работната група за действия по финансови въпроси (FATF) публикува насоки за животозастрахователния сектор

FATF е независим междуправителствен орган, който разработва политики за защита на глобалната финансова система срещу изпирането на пари, финансирането на тероризма и финансиране на разпространението на оръжия за масово унищожение. Препоръките на FATF се признават като глобален стандарт.

Работната група за действия по финансови въпроси (FATF) е публикувала насоки за сектора на животозастраховането, които имат цел да подпомогнат прилагането на подход, базиран на риска (RBA), който да идентифицира, оценява и предотвратява последиците от потенциални финансови злоупотреби.

В специално разработените насоки се подчертават особеностите на животозастрахователните продукти като се определя индикативен рейтинг, който дава оценка на риска.

Насоките можете да свалите от следния линк:

Новини