en
Начало» Новини»   Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави-членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани.
Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави-членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави-членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани.

Шест застрахователни дружества от държави-членки са нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН) през месец юли, за намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на България, а едно е преустановило извършването на дейност. Към 31 юли 2017 г., застрахователите от държави-членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България, са 584.

През същия месец, 9 нови застрахователни посредници от държави-членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България, а 1 е преустановил извършването на дейност. Към 31 юли 2017 г. застрахователните посредници от държави-членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България, са 2283.

През юли няма застрахователни дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави-членки на ЕС. Към 31 юли 2017 г., общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, е 16 .

През месеца 2 нови застрахователни посредници със седалище на територията на Република България са заявили намерение да извършват дейност на територията на други държави-членки на ЕС. Към 31 юли 2017 г., общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, е 48 .
       
Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Новини