en
Начало»  ЗАСТРАХОВКИ СЪС СПЕЦИАЛНИ РИСКОВЕ
ЗАСТРАХОВКИ СЪС СПЕЦИАЛНИ РИСКОВЕ
Услуги Видове услуги Видове застраховки Възлагателно писмо

ЗАСТРАХОВКИ СЪС СПЕЦИАЛНИ РИСКОВЕ

Застраховки на гаранция

Обект на застраховане:

Застраховане на гаранции за добро изпълнение

Гаранция за авансови плащания

Гаранция за изпълнение на договор

Тръжна гаранция

Срок: за периода на застрахования договор

Застраховки за удължена гаранция за домашни електроуреди

Обект на застраховане:

Удължаване на производствената гаранция на електроуреди за домашна употреба (черна и бяла техника)

Срок на застраховката: обикновено между 1 и 4 години

Застраховки на спортисти в отборни спортове

Обект на застраховане:

Играчи в отборни спортове

Срок: 1 година

Застраховка за прекъсване на дейността

Обект на застраховане:

Застраховката покрива всички финансови загуби, възникнали поради прекъсване на дейността, вследствие на катастрофално събитие. Застраховката обикновено се сключва, като допълнение на Имуществена полица на юридически лица

Срок: Валидността на имуществената полица

ЗАСТРАХОВКИ НА ФИНАНСОВИ РИСКОВЕ